งานที่หายไปในอนาคตอันไกล

บางอาชีพนั้นเกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะได้รู้ที่มาเสียอีกว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไร เพราะบางอาชีเราจะรู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อเห็นว่ามันมี แต่อดีตที่ผ่านก็ไม่ใช่ว่าทุกอาชีพที่จะยังคงอยู่ก้าวข้ามผ่านมาถึงปัจจุบัน

มีหลากหลายอาชีพในยุคก่อนๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถตอบสนองกับยุคสมัยได้ และในสำหรับยุคปัจจุบันนี้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าเราจะต้องสูญเสียอาชีพเหล่านี้ไปในอนาคตในอีกไม่นานแน่นอน

ซึ่งเป็นอาชีพที่ใครๆรู้จักกันดีอย่างแน่นอน

คนขับรถ ประเทศไทยมีประชากรที่ทำอาชีพนี้อยู่มากมายเพราะ สำหรับบางคนแล้วต้องการที่จะใช้บริการคนขับรถมากว่าที่จะซื้อรถมาขับเอง แต่ในอนาคตอาชีพที่หายไปอย่างแน่นอน Elon Musk จาก TESLA ได้เคยกล่าวว่า ภายในอีก 2 ปีหลังจากนี้ เทคโนโลยีรถไร้คนขับจะพร้อมใช้งาน และใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้าในการผลักดันให้รัฐบาลทำการยอมรับ

ชาวนา ชาวไร่ เกษตรกร ในประเทศไทยมีประชากรที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เยอะมากๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนารถไถสมัยใหม่ ก็จะสามารถวิ่งได้เองโดยไม่ต้องใช้คน ระบบ Wireless จะถูกนำมาใช้และมีบทบาทต่อการชีพนี้มากขึ้น

สำนักพิมพ์ / ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นที่ทราบกันอย่างดีในประเทศไทยตอนนี้ได้มีหลายสำนักงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่มาได้ทำการปิดตัวลงแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าในยุคสมัยนี้เราสามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดจาโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียลต่างๆ จึงไม่มีความจำเป็นใดๆในการรออ่านจากนิตยสารหรือหนังสื่อพิมพ์

แคชเชียร์ หรือพนักงานคิดเงิน ซึ่งมีตัวอย่างของงานบริการกิจการที่ไม่ต้องมีแคชเชียร์คอยบริการอย่าง Amazon Go เป็นร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีพนักงานแคชเชียร์แม้แต่คนเดียว เพราะได้ทำการติดตั้งระบบจ่ายเงินแบบอัตโนมัติในขณะที่ลูกค้าจะเดินออกจากร้าน โดยจะหักเงินจากบัญชีที่ทำการผูกไว้ นี่เป็นสัญญาณที่ทำให้เห็นว่าในอนาคตระบบนี้จะแพร่กระจายทั่วโลก

นายหน้าการท่องเที่ยว เป็นตัวอาชีพในลักษณะของตัวแทนที่รับการจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก ให้กับนักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันอาชีพเหล่านี้เริ่มที่จะไม่จำเป็นแล้วเพราะ ในมีการจัดทำการจองออนไลน์ขึ้นมาในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่สะดวกสบาย ได้เริ่มเข้ามาทดแทนที่อาชีพนี้แล้ว

พนักงานฝ่ายการผลิต ซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกอุตสากรรมต่างๆ ที่แต่เดิมจะต้องอาศัยแรงงานของคนในการผลิต แต่ในยุคปัจจุบันเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ทำให้ผลิตโดยใช้เครื่องจักร หุ่นยนต์ จึงทำให้อาชีพนี้ในปัจจุบันคนตกงานเยอะมาก

พนักงานเสิร์ฟ เพื่อลดจำนวนแรงงานและงบประประมาณ ร้านอาหารสมัยใหม่เริ่มจะใช้วิธีการสั่งอาหารผ่านช่องทาง Tablet แล้วอาหารจะถูกส่งมาที่โต๊ะโดยหุ่นยนต์ ซึ่งในประเทศไทยเรายังไม่มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการเสิร์ฟอาหาร แต่ระบบ Tablet ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในร้านอาหารหลายแห่งมากขึ้น

พนักงานธนาคาร เพราะในสมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปใช้บริการในธนาคารแล้ว เพราะมีทั้งแอพพลิเคชั่น ที่สามารถโอนเงินและเช็คยอดเงินได้ทันที รวมไปถึงตู้ATM ที่ถูกพัฒนาให้สามารถทำได้หลายอย่างเช่น ถอนเงิน ฝากเงิน ปรับสมุดบัญชี จ่ายค่าบริการต่างๆได้แล้ว

ทหาร และ ทหารอากาศ เพราะในปัจจุบันเราพัฒนาทางด้านการใช้โดรนมากขึ้น หากจะต้องขึ้นสำรวจสภาพบนอากาศหรือมีการสู้รบ ในอนาคตคนอาหารอากาศก็ไม่มีความจำเป็นแล้ว เพราะโดรนนั้นอาจจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

งานก่อสร้าง เป็นอาชีพที่จะหายไปอย่างแน่นอนในอนาคต เพราะจะทำการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับสายการผลิตโดยไร้คน ในอนาคตคึกหรืออาคารจะถูกสร้างด้วยหุ่นยนต์แน่นอน