คลังเก็บป้ายกำกับ: ทำความเข้าใจเกาหลี

ทำความเข้าใจเกาหลี เกาหลีหลากหลายวัฒนธรรม

เกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สดใสและมีเอกลักษณ์ ความสดใสของวัฒนธรรมเกาหลี ทั้งศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม อาหาร และเสื้อผ้า แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ

และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ผสมผสานประเพณีและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว บางแง่มุมของวัฒนธรรมเกาหลีได้รับการหยิบยกขึ้นมาและถ่ายทอดไปทั่วโลกผ่านละครโทรทัศน์และเพลงป๊อป ทำให้เกิด “ฮันรยู” หรือ “กระแสเกาหลี” กระแสเกาหลีที่เกิดจากความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990

ได้สร้างวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีขึ้น และทำให้เสน่ห์ของเกาหลีได้รับการตระหนักรู้และกลายเป็นที่รู้จักในสายตาของประชาคมโลก ปรากฏการณ์นี้ทำให้ผู้คนมีความกระตือรือร้นในวัฒนธรรมดังกล่าวมากขึ้น และดึงดูดให้พวกเขาสำรวจเกาหลีทั้งทางร่างกายและทางจริงหลังจากนั้น

ในพื้นที่เศรษฐกิจสังคม เกาหลียังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับแรงงานข้ามชาติ ในตอนต้นหรือปลายทศวรรษ 1980 (Kim, 2019, p.1071) ไม่กี่ปีก่อนกระแสเกาหลีกำลังระบาด แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นพนักงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ำ โดยเฉพาะในด้าน 3D (สกปรก , อันตราย, ยาก) งานที่เติมเต็มการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกาหลีประสบอยู่ในขณะนั้น จากข้อมูลของ Korean Statistic Information Service (KOSIS, 2016)

สถิติเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่พำนักโดยรัฐบาลท้องถิ่นระบุว่าการเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติในเกาหลีเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2550 ถึง 2558

จากจำนวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 259,805 คนในปี 2550 เป็น 608,116 ในปี 2558 จำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่สาเหตุของการหางานหรือปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในทำนองเดียวกันก็มีการเติบโตของผู้ย้ายถิ่นที่แต่งงานมีครอบครัวเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างชายและหญิงที่พร้อมจะลงหลักปักฐาน ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ย้ายถิ่นที่แต่งงานเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า เพิ่มขึ้นจากทั้งหมด 87,964 คนในปี 2550 เป็น 147,382 คนในปี 2558 (KOSIS, 2016)

เมื่อพิจารณาจากทั้งหมดแล้ว จำนวนชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากสถิติที่โดดเด่นในเรื่องทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมด้วยกระแสวัฒนธรรมเกาหลีอันแรงกล้าที่ดึงดูดใจผู้คนทั่วโลก

แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์กำลังเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสังคมเกาหลีใต้ เป็นผลให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีจากมุมมองระหว่างประเทศมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่าที่เคยเป็นมา สถานการณ์นี้นำมาซึ่งคำถามสำคัญคือ “เกาหลี (กลายเป็น) สังคมพหุวัฒนธรรมจริง ๆ ที่วัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันได้รับความเคารพซึ่งกันและกัน

และได้รับการยอมรับจากรัฐและประชาชนหรือไม่” แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและคำถามนี้เป็นความท้าทายอย่างแน่นอนสำหรับเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันและชาตินิยม

แม้จะมีการถกเถียงและความกังขาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลากหลายในประเทศ แต่ภาพลักษณ์ของเกาหลีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีพลวัตซึ่งจะนำเสนอแง่มุมใหม่ของชาวเกาหลีที่อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่สนใจในต่างประเทศ

เพื่ออธิบายแนวคิดอย่างละเอียด บทความนี้จะพูดถึงสถิติทางประชากรศาสตร์ ความก้าวหน้าและการอภิปรายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเกาหลี และความหวังและข้อเสนอสำหรับภาพลักษณ์ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของเกาหลี

 

สนับสนุนโดย    ufabet