คลังเก็บป้ายกำกับ: ทางเข้า gclub ใหม่

อะไรจะถือว่าเป็นการศึกษาที่ดี

ถ้าหากจะพูดง่ายๆ ก็คือ การศึกษาคือกระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะ การสร้างศีลธรรม ค่านิยม และพัฒนาอุปนิสัย การศึกษาไม่ได้มีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้น

กระบวนการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น การศึกษาจึงไม่ใช่แค่การได้รับความรู้และรวบรวมข้อมูล แต่เป็นการพัฒนาความสามารถในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการศึกษาที่ดีและไม่ดี?

นี่เป็นคำถามที่ถามกันมานานหลายปีแล้ว การศึกษาที่ดีมุ่งสู่เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพบุคคลให้มีชีวิตที่มีประสิทธิผลซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศที่พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน การศึกษาที่ดีมีไว้เพื่อกระตุ้นความคิดเชิงตรรกะและวิจารณญาณในตัวบุคคล การศึกษาที่ดีไม่ได้หมายถึงการทำคะแนนสูงในการประเมินของคุณ ผู้คนมักจะเข้าใจว่าการเรียนหนังสือและทำคะแนนได้ดีในการสอบคือการศึกษา การศึกษาอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

การเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้ การได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่คุณอยู่ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ และความสามารถของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และดำเนินการตามความต้องการของชั่วโมงนั้นๆ

เป็นความจริงที่ว่าการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะมาจากระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง การมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเห็นอกเห็นใจเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นในการได้รับการศึกษาที่ดี การศึกษารวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนา ชุมชน มาตรฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาตนเอง

ให้กลายเป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ครูกลายเป็นคนธรรมดา เพราะเด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเอง ซึ่งพวกเขาสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามต่างๆ ได้

บางครั้งคำถามพ่อแม่ พี่น้อง หรือครูก็ไม่สามารถอธิบายได้ นี่เป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากในกระบวนการสร้างสังคมที่ดี

  พลังของการได้รับการศึกษา การได้รับการศึกษามักจะทำให้คุณรู้สึกมีพลัง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ลองนึกภาพว่าคุณไม่รู้วิธีใช้โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป ไม้ขีดไฟ หรือหลอดไฟ การมีสิ่งที่คุณไม่รู้จักใช้จะมีประโยชน์อะไร? ในตอนต้นพบว่าการชนหินสองก้อนเข้าด้วยกันทำให้เกิดประกายไฟที่สามารถจุดไฟได้ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

ที่คุณเจอสามารถสอนอะไรคุณได้บ้าง ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้น การรู้วิธีการขับรถจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องไปที่ไหนสักแห่งที่มีผู้คนเดินทางไปกับคุณมากขึ้น การรู้วิธีซ่อมท่อสามารถช่วยคุณได้เมื่อมีคนทำท่อแตกโดยไม่ตั้งใจและน้ำไหลไม่หยุด

ในทำนองเดียวกันทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้จะช่วยคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาที่ดีสามารถนิยามได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะบุคคลที่ได้รับจากการสอนหรือจากประสบการณ์ “การศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้ข้อเท็จจริง แต่เป็นการฝึกจิตใจให้คิด” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

กล่าว การรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเป็นไปได้อย่างง่ายดายในยุคปัจจุบันของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ความสามารถในการตอบคำถามทุกข้อไม่ได้รับประกันหรือเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับชีวิตที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า gclub ใหม่